Sa pinakamadilim na gabi natin makikita ang pinaka maliwanag na sikat ng araw sa umaga

News and Announcement Photo

"Sa pinakamadilim na gabi natin makikita ang pinaka maliwanag na sikat ng araw sa umaga"

Ang 3rd Machanized Infantry Battalion, laging puno ng pag asa, makamtan ang kapayapaan at kaunlaran sa mga nasasakupan nitong Probinsya.

#umagangpunongpagasa
#afpyoucantrust

October 08, 2019